ERKEN KAYIT KONAKLAMA: 19 Haziran 2021
SON BİLDİRİ TARİHİ: 15 Ağustos 2021
KONGRE TARİHİ: 19 Eylül 2021
KONGRE YERİ: Limak Cyprus Deluxe, Kıbrıs

DAVET


Değerli Hemofili Dostları,

Ülke olarak Kalıtsal Kanama Bozuklukları alanındaki çabalarımız geçtiğimiz yıl zirveye ulaştı desek yadırganmaz sanırım. COVID-19 salgını sağlık dâhil tüm alanlarda, insanlarının hayatından çok şey alıp götürdü, çok şeyi de değiştirdi. Gerek Türkiye Hemofili Derneği, gerekse Hemofili Federasyonu bu dönemde kuruluş amaçlarına uygun etkinlikler yaparak derdi olanların sorunlarına çözüm üretmenin yanında, yüz akıyla 17.Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresini de gerçekleştirdiler. Online gerçekleşen kongrede 18 farklı ülkeden, toplam 116 oturum başkanı ve konuşmacı görev aldı. Medikal salona 585, Multidisipliner (G. Gedikoğlu) salona 282, Sempozyum salonlarımıza da 469 farklı noktadan katılım gerçekleşti.

Salgının başlangıcından itibaren her hafta farklı konularla, farklı organizasyonlarla; hem bilimsel, hem de sosyo-ekonomik ihtiyacı olanlara ulaşıldı. Şüphesiz yıllardır özveri ile hizmet veren tedavi merkezlerimiz, sağlık ve sosyal güvenlik otoritelerimiz, farklı disiplinlerden bilim insanlarımız, gönüllülerimiz, çalışanlarımız ve kanama pıhtılaşma sorunu olanların devası için ürün sunan endüstri temsilcileri bu başarının unutulmazlarıdırlar. Ayrıca dünyanın farklı ülkelerinde benzer duyguları paylaşan ve gayret gösteren dostlarımız, kardeşlerimiz, meslektaşlarımız, aynı amaçları gerçekleştirmeye hedeflenmiş kurum ve kuruluşların yetkilileri bu özel yılda ekran karşısında da olsa bizimle oldular. Katkısı olanları selamlıyor, ömürlerine ve ilimlerine bereket diliyoruz.

Hemofili alanında ulaştığımız bu haklı başarıyı daha da ileriye taşımak için 18. ULUSLARARASI TÜRKİYE HEMOFİLİ KONGRESİNİ, 19 – 22 Eylül 2021 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Limak CYPRUS Deluxe Otelde Hybrid olarak düzenleyeceğiz.

Gelişmeleri, güncel durumu ve hedefleri hep birlikte değerlendireceğimiz “SİSLER DAĞILIRKEN- 2021” kongremize katılımınızı bekler, sağlık ve esenlikler dileriz.

Saygılarımızla

Prof. Dr. Bülent ZÜLFİKAR
Kongre Eş Başkanı
Prof. Dr. Kaan KAVAKLI
Kongre Eş Başkanı

KURULLAR

Kongre Başkanları

Bülent ZÜLFİKAR
Kaan KAVAKLI

Bilimsel Kurul

Canan ALBAYRAK – Türkiye
Bülent ANTMEN – Türkiye
Tahir ATİK – Türkiye
Can BALKAN- Türkiye
Ergül BERBER - Türkiye
Cesar GARRIDO - WFH  Başkanı – Venezüella
Elmira KADIMOVA - Azerbaycan
Kaan KAVAKLI - Türkiye
Robert KLAMROTH - Almanya
David LILLICRAP – Kanada
Sylvia von MACKENSEN - Almanya

Mike MAKRIS – İngiltere
Wolfgang MIESBACH - Almanya
Declan NOONE - EHC Başkanı – İrlanda
Brian O’MAHONEY - İrlanda
Fahri OVALI – Türkiye
Flora PEYVANDI - EAHAD Başkanı - İtalya
Gökhan POLAT – Türkiye
Stephanie SEREMETIS – ABD
Cüneyt TÜRKMEN - Türkiye
Victor JIMENEZ-YUSTE - İspanya
Bülent ZÜLFİKAR -  Türkiye

Düzenleme Kurulu

Medikal
Gülsüm AK
Yasemin Altuner TORUN
Yusuf Ziya ARAL
Yılmaz AY
Fikret BEZGAL
Yusuf BÜYÜKPINARBAŞILI
Mehmet Can UĞUR
Alphan KÜPESİZ
Başak Koç ŞENOL
Gül Nihal ÖZDEMİR
Multidisipliner
Mustafa AKYOL
Aylin ARIK
Canan ATAY
Fatma BALİ
Emine BUCAK
Caner DADAK
Hale HASCANDAN
Selmin ŞENOL
Ulaş ÜNSAL
Haluk ZÜLFİKAR

Bildiri Değerlendirme Komitesi

Gülsüm AK
Canan ALBAYRAK
Bülent ANTMEN
Yusuf Ziya ARAL
Yılmaz AY
Kaan KAVAKLI
Robert KLAMROTH
Alphan KÜPESİZ
Sylvia Von MACKENSEN
Gül Nihal ÖZDEMİR
Gökhan POLAT
Başak Koç ŞENOL
Cüneyt TÜRKMEN
Bülent ZÜLFİKAR

Kongre Sekreterleri

Hülya YETİŞENER
Elif YILDIZ

ANA KONULAR

KONGRE KONULARI

 • Prenatal tanı, hemofili genetiği, genetik danışmanlık
 • Yeni tanı konulmuş hemofililerin tedavisi ve izlemi
 • Geçmişten geleceğe hemofili
 • Yaşla gelen sorunlar
 • Hemofili ve osteoporoz
 • İmmun tolerans tedavi modelleri
 • Kanayan kadına ulaşmak
 • Kanayan kadına tanı koymak ve tedavi etmek
 • Kanama bozukluklarında ağız ve diş sağlığı
 • Zor hemofili
 • Hafif hemofili
 • Uzun yarı ömürlü faktörler
 • Hemofilide biyo-eşdeğer ilaç kullanımı ve potansiyel sorunlar
 • Deri altı replasman tedaviler
 • Faktör dışı tedavilerden hemofili yakınlarının beklentileri
 • Yeni hemofili ilaçlarının geri ödemesi ve bütçeleme
 • Yeni hemofili ilaçlarına erişilebilirlik ve resmi yaklaşımlar
 • Gen tedavisi
 • Tedaviyi değiştirecek klinik çalışmalar
 • Tedavilere bağlı sosyal ve etik sorunlar
 • Hemofili hemşirelerinin değişen tedaviye uyumları
 • Hemofili ve iletişim
 • Hemofili ve cinsellik
 • Hemofili ve beslenme
 • Obezite ve metabolik sorunlar
 • Hemofili ve kuşaklar arası ilişki
 • Sosyal medyanın getirdikleri ve götürdükleri
 • Faktör VII eksikliği ve yeni tedavi olanakları
 • Faktör X eksikliği ve yeni tedavi olanakları
 • Faktör XIII eksikliği ve yeni tedavi olanakları
 • Plazminojen eksikliği ve yeni tedavi olanakları
 • von Willebrand Bozuklukları ve yeni tedavi olanakları
 • Kanama bozukluklarında taşıyıcılık ve yeni yaklaşımlar
 • Türkiye'de faktör üretimi çalışmaları
 • Hemofilide sivil toplum kuruluşlarının rolleri, birlikteliği, eksiklikleri
 • Hemofili hastası/ailesinin hayatındaki önemli dönemler, sorunlar ve çözüm önerileri
 • Hemofili Merkezleri ve yasal düzenlemeler
 • Hemofilide görüntüleme yöntemlerinin öncelikleri ve avantajlar
 • Hemofili izleminde ultrasonografinin artan önemi
 • Hemofilide etkin veri toplanması ve kullanımı
 • Kayıt sistemlerinin tedavi ve takibi yönlendirmesi
 • Artropati tedavisinde yeni yaklaşımlar
 • Fizik Tedavi, fizyoterapi, egzersiz
 • Radyoizotop tedavi ve beklenenler
 • Ortopedik girişimi zorunlu yapan nedenler?

KONGRE OTURUMLARI

 • Paneller
 • Konferanslar
 • Açık oturumlar
 • Forumlar
 • Canlı yayın (webinar) oturumlar
 • Sempozyumlar
  • Hemşirelik
  • Diş hekimliği
  • Radyoloji
  • Fizyoterapi
  • Genetik
 • Uydu oturumları
 • Sergiler
 • İnteraktif çocuk odası etkinlikleri
 • Tedavi odası etkinlikleri

YABANCI KONUŞMACILAR

Brian O Mahony
Carmen Escuriola
Carlo Martinoli
Cesar Garrido
Declan Noone
Flora Peyvandi
Michael Makris
Robert Klamroth
Sylvia von Mackensen
Victor Jimenez Yuste
Wolfgang Miesbach

BİLİMSEL PROGRAM

Saat MEDİKAL SALON
16:30-17:00

AÇILIŞ KONUŞMASI

17:00-18:00

PANEL 1

SİSLER DAĞILIRKEN

Oturum Başkanları: Cesar GARRIDO, Muzaffer DEMİR

Konuşmacılar:
* Sis Altında Yaptıklarımız
Bülent ZÜLFİKAR

* Sis Dağılırken Yapacaklarımız
Kaan KAVAKLI

18:00-19:00

PANEL 2

KALITSAL KANAMA BOZUKLUKLARI ve KOMORBİDİTE

Oturum Başkanları: Orhan AYYILDIZ, Mehmet SÖNMEZ

Konuşmacılar:
* Kardiyovasküler Olaylar
Cem AR

* Zihin Sağlığı
Vahap OKAN

* Maligniteler
Fahri ŞAHİN

19:00-19:30


HEMOFİLİ ve LABORATUVAR

Oturum Başkanları: Salih AKSU, Güneş AK

Konuşmacılar:
* Değişen Replasman Tedavilerinde Laboratuar Testleri
Yılmaz AY

* İnhibitörlü Olgularda Laboratuar Testleri
Sema GENÇ

Saat MEDİKAL SALON Saat

HEMOFİLİDE KLİNİK
ARAŞTIRMA
SEMPOZYUMU
Sempozyum Başkanları: Bülent ZÜLFİKAR, Kaan KAVAKLI

Saat HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU
09:00-10:00

PANEL 3

COVID 19 ve KALITSAL KANAMA BOZUKLUKLARI
Oturum Başkanları: Namık ÖZBEK, Fahri OVALI

* Twitter ve Hemofili
Michael MAKRIS

* Pandeminin Türkiye’de Hemofililere ve Tedavi Edenlere olan Etkisi
Bülent ZÜLFİKAR

* COVID19 Esnasında Pıhtılaşma Testleri
Zühre KAYA

09:00-10:30

Başkanlar: Tunç FIŞGIN,  Zeynep KARAKAŞ

* Türkiye'de Klinik Araştırmalar
İbrahim HAZNEDAROĞLU

* Sağlık Araştırmalarında Mevzuat
Uzm. Mol. Biol. Gökhan ÖZKAN
TİTCK- Klinik Araştırma Daire Başkanı

* Sağlık Teknolojilerinde Ürün Odaklı TÜSEB Proje Destekleri
Uzm. Mol. Biy. Batuhan YEŞİLYURT
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB)
Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanı

* Endüstri Temsilcileri
Asude ADEMOĞULLARI
Çağla AKMEMİŞ

09:00-09:15

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Kaan KAVAKLI
Bülent ZÜLFİKAR
Emine BUCAK
Hülya BİNGÖL
Selmin ŞENOL

10:00-10:45

ENDÜSTRİ OTURUMU-1
BAYER

Geçmişten Günümüze Vakalarla Faktör 8 Deneyimi

Oturum başkanı: Kaan KAVAKLI

Konuşmacılar:
Bülent ANTMEN
Can BALKAN
Salih AKSU

10:30-11:00

Kahve Molası

09:15-10:45

Başkanlar: Selmin ŞENOL,  Talia İLERİ

09:15 - 09:45
Tanı ve Belirtilerin Takibi
Gül Nihal ÖZDEMİR

09:45 - 10:15
Laboratuvar Analizleri, Örnek Alınması, Yorumlanması
A. Fatih AYDIN

10:15 - 10:45
Hemofili Tedavisinde Güncel Durum
Melike SEZGİN EVİM

10:45-11:15 Kahve Molası 11:00-12:30

Başkan: Özcan BÖR

* Monitör Temsilcileri
Gizem ÇITAK

* Saha Görevlisi
Funda CİGA

* Hemofilide Faz-1 Araştırma Temsilcisi
Hande ÖZONAN

* Araştırma Temsilcileri
İlgen ŞAŞMAZ
Canan ALBAYRAK

10:45-11:00 Kahve Molası
11:15-12:00

ENDÜSTRİ OTURUMU-2

TAKEDA

The Significance of Factor Therapy in the Management of Hemophilia A

Moderators: Bülent ZÜLFİKAR, Kaan KAVAKLI

Speakers:
* Factor VIII’ Matters
Carmen ESCURIOLA

* Should Prophylaxis be Individualized?
Elif Gülsüm ÜMİT

12:30-14:00 Öğle Yemeği 11:00-12:30

Başkan: Hülya BİNGÖL

11:00 - 11:30
Hemofili Olgusunda Bakım Algoritması
Selmin ŞENOL

11:30 - 12:00 Hemofilide Damar Yolundan Faktör Uygulaması. Kazançlar ve İstenmeyen Durumlar
Uz. Hem. Hülya BİNGÖL


12:00 - 12:30 Hemofilide Subkutan Uygulama. Kazançlar ve İstenmeyen Durumlar
Uz. Hem. Hayriye BAŞER

12:00-12:30

KONFERANS

HEMOFİLİ’DE GEN TEDAVİSİ

Oturum Başkanları: Bülent ANTMEN, Tahir ATİK

Konuşmacı:
Wolfgang MIESBACH

  GÜNGÖR NİŞLİ -
MULTİDİSİPLİNER SALON
12:30-14:00 Öğle Yemeği
12:30-14:00 Öğle Yemeği 14:00-15:00

PANEL 1

HEMOFİLİ SORUNUNA DÜNYADA YAKLAŞIM ve TÜRKİYE'DE DURUM

Oturum Başkanları: Fikret BEZGAL, Oğuzhan PETEKÇİ

Konuşmacılar:
* Başarılı Uygulamalar
Cesar GARRIDO

* Türkiye'de Durum
Mehmet Can UĞUR

* İnhibitör Sorunu
Ekrem ÜNAL

14:00 - 16:30

Başkanlar: Emine BUCAK, Ahmet KOÇ

14:00 - 14:30
Hemofilide İnhibitör Sorunu ve Baş etme Adımları
Emine TÜRKAN

14:30 - 15:00
Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Hemofili Ailesini Güçlendirme Adımları (Öz bakım, Aşılama, Aile Dinamikleri, Okul Yaşamı…)
Hem. Emine BUCAK

15:00 - 15:30
Genetik Bir Hastalık Olarak Hemofili ve Aile Ağacı Çizimi
Ergül BERBER

15:30 - 16:00
Düzenli Hareket ve Egzersizin Önemi
Canan ATAY

16:00- 16:30
vWB Temelinde Kanamalı Kadına Yaklaşım
Kamuran KARAMAN

14:00-14:45

ENDÜSTRİ OTURUMU-3

KEDRİON


PdFVIII/pdFIX’in Deneyimi ve Değeri
Moderatör: Flora Peyvandi

Konuşmacılar
Erişkinde Deneyim: Bilinen ve Bilinmeyen Yönleri ile pdFVIII/pdFIX
Cem AR

Pediatride Deneyim: pdFVIII//pdFIX’in Önemi ve Gelecek Öngörüleri
Canan ALBAYRAK

15:00-16:00

PANEL 2

ERGENLİK ve GENÇ ERİŞKİNLİK DÖNEMİ

Oturum Başkanları: Yasemin TORUN, Irmak GÜMÜŞTAŞ

ERGENLİKTE BİZİ NELER BEKLİYOR?

Konuşmacılar:
* Hematolojik Yönden
Serap KARAMAN

* Gelişme ve Endokrinolojik Yönden
Melek YILDIZ

* Ekonomik ve Sosyal Yönden
Haluk ZÜLFİKAR

16:00-16:30 Kahve Molası
14:45-15:45

PANEL 4

İSKELET SİSTEMİ SORUNLARI

Oturum Başkanları: Semih AYDOĞDU, Cüneyt TÜRKMEN

Konuşmacılar:
* Ultrasonografi ve Hemofili'de Eklem
Skorlaması
Carlo MARTINOLI

* Eklem Sağlığı ve Kinezyoloji
M. Necati TAT

* Eklem Sorunlarında
Sinovektomi
Başak KOÇ

16:00 - 16:30 Kahve Molası 16:30-17:00

Başkan: Defne Tuncer AY 

Klinik Araştırmalar
ve Mevzuat

Selmin ŞENOL
Funda CİGA

15:45-16:15 Kahve Molası 16:30-17:30

PANEL 3

YENİ TEDAVİLER "Gen Tedavisi
Nonreplasman Ürünler
Yeni Nesil EHL Faktörler
Mimetik İlaçlar" AÇIK OTURUMU

Yöneticiler: Bülent ZÜLFİKAR, Kaan KAVAKLI

Tartışmacılar:
Alphan KÜPESİZ
Bülent ANTMEN
Nazan SARPER
Başak KOÇ
Canan ALBAYRAK
Fahri ŞAHİN
Vahap OKAN

17:00-17:15 Değerlendirme ve Katılım
Belgesi Dağıtımı, Kapanış
16:15-17:00

ENDÜSTRİ OTURUMU-4

NOVO NORDİSK

Geleceğe Miras
rFVIIa ile birlikte güç ve güven dolu 20 yıl

Panelistler:
Stephanie SEREMETIS
Bülent ZÜLFİKAR
Kaan KAVAKLI
Bülent ANTMEN

17:30 - 18:00

KONFERANS 1

TEDAVİDE GÜVENLİK

Oturum Başkanları: Yusuf Ziya ARAL, Fatma BALİ

Konuşmacı:
Can BALKAN

 
17:00-18:15

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU- 1

Oturum Başkanları: Robert KLAMROTH, Alphan KÜPESİZ

S-01
Real-World Evidence from the Compassionate Use Programme of EHL rFVIIIFc fusion protein (efmoroctocog alfa) in the prophylaxis and treatment of bleeding in patients with haemophilia A
Canan ALBAYRAK

S-02
Somatic Mosaicism in Hemophilia B Patients
Ergül BERBER

S-03
Female patients with bleeding disorders: single center results
Canan ALBAYRAK

S-04
Long-term Results of Repeated Radiosynovectomy in Haemophilia Patients
Başak KOÇ

S-05
A real-world qualitative analysis of the burden of hemophilia B and patient experiences with prophylactic nonacog beta pegol
Sibel KÖKSOY

Saat MEDİKAL SALON Saat

GÜNGÖR NİŞLİ -
MULTİDİSİPLİNER SALON

Saat KAS İSKELET
SEMPOZYUMU
09:00-10:00

PANEL 5

von WILLEBRAND FAKTÖR BOZUKLUKLARI

Oturum Başkanları: Wolfgang MIESBACH, Sinan AKBAYRAM

Konuşmacılar:
* Yeni VWH Tanı ve Tedavi Rehberi
Flora PEYVANDI

* vWH Artroplasti Uygulamaları
Hakan KOCAOĞLU

09:30 - 10:00

KONFERANS 2

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI

Oturum Başkanı: Cem DOĞAN

Konuşmacı: Gülsüm AK

09:00-10:30

DİZ DIŞI ARTROPATİLER

Başkanlar: Semih AYDOĞDU, Gökhan POLAT

Konuşmacılar:
* Dirsek Eklemi
Ali ERŞEN

* Ayak Bileği Eklemi
Elcil KAYA BİÇER

*Kalça Eklemi
Bülent ATİLLA

10:00-10:45

ENDÜSTRİ OTURUMU-5

CSL BEHRİNG

vWH Yönetiminde Merak Edilenler: Ülke ve Dünya Verileriyle

Konuşmacılar:
Bülent ZÜLFİKAR
Kaan KAVAKLI
Fahri ŞAHİN
Can BALKAN
Selin AYTAÇ

10:00-11:00

PANEL 4

ANNE BABANIN ROLÜ

Oturum Başkanları: Gökhan AKTAÇ, Aylin ARIK

Konuşmacılar:
* Tedavi İle İlgili
(Klinik ve Cerrahi Tedavi)
Murat SÖKER

* Spor ve Sosyal Hayat İle İlgili
Bülent BAYRAKTAR

* Okul ve İş Hayatı İle İlgili
Elif KAZANCI
Hüseyin ÖZTÜRK

10:30-11:00 Kahve Molası
10:45-11:15 Kahve Molası 11:00-11:30

KONFERANS 3

BÜROKRASİ ve MEVZUAT

Oturum Başkanları: Yusuf BÜYÜKPINARBAŞILI, Mustafa AKYOL

Konuşmacı:
Tuncay ALKAN

11:00-12:30

KAS EKLEM FİZYOTERAPİSİ

Başkanlar: Kazım ÇAPACI, Ela TARAKÇI

Konuşmacılar:
Filiz CAN
Merve TAT
Demet ŞENOL
Sercan ÜNAL

11:15-12:00

ENDÜSTRİ OTURUMU-6

PFİZER

Hemofili A Tedavisinde Hasta Odaklı Yaklaşım

Moderatör: Kaan KAVAKLI

Konuşmacı: Bülent ZÜLFİKAR

11:30-12:00 Kahve Molası 12:30-14:00 Öğle Yemeği
12:00-12:30

KONFERANS

GEN TEDAVİSİNİN HEMOFİLİLERE UYGULANMASINDE FIRSATLAR ve TEHDİTLER
Brian O’MAHONEY

Oturum Başkanı: Ergül BERBER, Aylin CANPOLAT

12:00-13:00

PANEL 5

HEMOFİLİ HEMŞİRELİĞİ

Moderatörler: Selmin ŞENOL, Can ACIPAYAM

Konuşmacılar:
Fadime FİŞEK
Hayriye BAŞER
Hülya BİNGÖL
Emine BUCAK
Rüçhan YÖNEY

14:00-15:30

KAS İSKELET RADYOLOJİSİ - 1

* Hemofili ve Ultrasonografi
Carlo MARTINOLI

12:30-14:00 Öğle Yemeği 13:00-14:30 Öğle Yemeği 15:30-16:00 Kahve Molası
14:00-15:00

PANEL 6

HEMOFİLİDE YENİ TEDAVİLER

Oturum Başkanı: Hale ÖREN, Tiraje CELKAN

Konuşmacılar:
* Nonreplasman İlaçlar
Victor JIMENEZ-YUSTE

* Yeni Nesil EHL Faktörler
Robert KLAMROTH

14:30-15:30

PANEL 6

KALITSAL KANAMA BOZUKLARINDA
TAŞIYICILIK

"Genetik Mirasın Belirlenmesi ve Önemi
Aile Kurma ve Evlat Sahibi Olma
Beklentilerin Karşılanmasında STK'nın Rolü"

YUVARLAK MASA OTURUMU

Yöneticiler: Sema OVALI, Cazibe PEKEŞ

Tartışmacılar:
Tahir ATİK
Ergül BERBER
Melike TEKİNEL
Caner DADAK

16:00-17:30

KAS İSKELET RADYOLOJİSİ - 2

* X-Ray ve MR Görüntüleme, Ultrasonografi ve Skorlama
İpek TAMSEL

15:00 - 16:00

PANEL 7

DİĞER FAKTÖR EKSİKLİKLERİ ve ÖNEMİ

Oturum Başkanı: Ahmet Faik ÖNER, Erol ERDURAN

Konuşmacılar:
* Fibrinojen Eksikliği
Selin AYTAÇ

* Trombosit Fonksiyon Bozuklukları
Mustafa Yavuz KÖKER

* AT, TFPI, PC Eksikliği ve Önemi
Ayşegül ÜNÜVAR

15:30-16:30

PANEL 7

COVID 19 SALGINI ve STK'LAR

Oturum Başkanları: Duran CANATAN, Mehmet DAĞLI

Konuşmacılar:
* COVID-19 Sorununu Yaşayan Hasta Deneyimleri
Burak KİRAZ
Serhat KAYA

* Türkiye Verileri
Dilek GÜRLEK GÖKÇEBAY

* Beklenen Çözümler (İlaçlar, Aşılar, Destek Tedavileri)
Recep ÖZTÜRK

   
16:00 - 16:30 Kahve Molası 16:30-17:00 Kahve Molası    
16:30-17:15

ENDÜSTRİ OTURUMU-7

ROCHE

KONGRENİN NABZINI TUTUYORUZ!
Güncel veriler ve Türkiye deneyimleri ile "Dönüm Noktası"

4 Farklı Merkez ile Açık Oturum
*İstanbul
Bülent ZÜLFİKAR
Başak KOÇ ŞENOL


*İzmir
Kaan KAVAKLI
Can BALKAN


*Adana
Bülent ANTMEN
İlgen ŞAŞMAZ


*Samsun
Canan ALBAYRAK

17:00-18:00

PANEL 8

TEDAVİ ve TAKİPTE UYUM - HAYAT KALİTESİ İLİŞKİSİ

Oturum Başkanları: İsmail Hakkı BALMUMCU, Ali Ekber DAĞHAN

Konuşmacılar:
* Değişen Dünyaya Uyum
Göksel LEBLEBİSATAN

* Hayatı Kaliteli Yaşamak
Irmak GÜMÜŞTAŞ

* Tedaviye Uyum ve Sağlıklı Yaşamaya Katkısı
Zuhal DEMİRCİ

   
17:15-18:30

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU- 2

Oturum Başkanları: Emine ZENGİN, Aydan AKDENİZ

S-06
Hemofili A tanılı çocuklarda egzersiz eğitiminin ağrı şiddeti ve eklem sağlığı üzerine etkisinin araştırılması: bir pilot çalışma
Tuğba GÖNEN

S-07
Hemofilili Çocuklarda Egzersiz Eğitiminin Fiziksel Aktivite Düzeyi, Yaşam Kalitesi ve Katılım Üzerine Etkileri
Canan ATAY

S-08
Ergen ve erişkin ağır hemofili hastalarının eklem ağrıları nedeniyle analjezik kullanma alışkanlıklarına yönelik anket çalışması: Elde edilen önemli sonuçlar ve alınan dersler
Nihal KARADAŞ

S-09
Von Willebrand Hastalığı Tiplerinin Ayırıcı Tanısında Laboratuvar Tanısının Önemi
Sema GENÇ

S-10
Faktör 7 Eksikliği Tanılı Hastalarımızın Klinik ve Takip Bulguları
Burcu KILINÇ

S-11
Faktör 7 eksikliği olgularında F7 gen mutasyon spektrumu
Esra IŞIK

S-12
Hemofiliklerde Evlilik Kaygısı
Irmak GÜMÜŞTAŞ

S-13
İki yıldan uzun süredir Radioizotop Sinovektomi uygulanmayı bekleyen hedef eklem ve kronik aktif sinoviti olan hemofili hastalarında COX-2 inhibitörü etkili oral ajan celecoxib uygulamasının artropatiye olan etkileri
Mehmet Can UĞUR

 


 

 

Saat MEDİKAL SALON
08:30 - 09:00

AKILCI İLAÇ
HEMOFİLİ ECZANESİ

Oturum Başkanı: Hüseyin TOKGÖZ

Konuşmacı:
Barış YILMAZ

09:00-10:00

PANEL 8

KALITSAL KANAMA BOZUKLUKLARINDA DESTEK TEDAVİLERİ

Oturum Başkanı:  Nil GÜLER

Konuşmacılar:
* Analjezik, Antiinflamatuvar Tedaviler
Gül TALU

* Psiko-sosyal destek
Sylvia von MACKESSEN

10:00-11:00

PANEL 9

KALITSAL KANAMA BOZUKLUKLARINDA YENİ OLANAKLAR

Oturum Başkanları: Adalet MERAL, Haluk ZÜLFİKAR

* The new work formula Medical Group- Social Leaders.
Cesar GARRIDO

* The importance of using Health Tecnology Assesment
Declan NOONE

* Türkiye'de Faktör Üretim Süreci
Kızılay Başkanı
Kerem KINIK

11:00-12:30


HEMOFİLİ FORUMU


KAYIT & KONAKLAMA

KAYIT BİLGİLERİ

FİZİKİ KATILIMLI KAYIT TİPİ Fiyatlar
Doktor, Hemşire, Firma Temsilcisi Kayıt + Tek kişilik odada 3 Gece Konaklama + Ulaşım + Transfer 16.000 TL
Doktor, Hemşire, Firma Temsilcisi Kayıt + Çift kişilik odada 3 Gece Konaklama + Ulaşım + Transfer 18.000 TL
Doktor, Hemşire, Firma Temsilcisi Konaklamasız Kayıt 5.000 TL
Hasta ve Hasta Yakını Kayıt
(Konaklama talepleriniz için Topkon Turizm ile iletişime geçiniz. )
300 TL
Hasta ve Hasta Yakını
Kayıt + Tek Kişilik Odada 3 Gece Konaklama + Ulaşım + Transfer
10.000 TL
Hasta ve Hasta Yakını
Kayıt + Tek Kişilik Odada 3 Gece Konaklama 
7.000 TL
 • Kayıt konaklama paket ücretlerinde KDV dahil değildir. KDV oranı %18’dir.
 • Konaklama paketlerine 7193 sayılı kanun gereği %1 konaklama vergisi eklenecektir.
 • Kongre genel alanları ve bilimsel toplantılara katılım için uzman, asistan, hemşire ve firma temsilcilerinin kayıt yaptırması zorunludur. Kayıt ücretine bilimsel aktivitelere katılım, yaka kartı, yaka kartı programı, katılım sertifikası ve kongre çantası dahildir.
 • Konaklama ücretleri 3 gecelik fiyat olup 19 Eylül giriş, 22 Eylül çıkışı kapsamaktadır.
 • Topkon Turizm ve Etkinlik Hizmetleri, doğması muhtemel vergi, harç, rusum tutarlarındaki değişikliği fiyatlara yansıtma hakkını saklı tutar.
 • Kongre tarihleri kapsamında erken giriş yada geç çıkış talepleriniz ile ilgili tarafımız ile bağlantıya geçmenizi rica ederiz.
ONLİNE KATILIMLI KAYIT TİPİ Fiyatlar
Doktor, Hemşire, Firma Temsilcisi 4.000 TL
 • 19-22 Eylül 2021 tarihlerinde online bilimsel programa erişim,
 • Kongre katılım belgesi alabilme imkanı,
 • TTB Kredilendirme imkanı,
 • Konuşmacılar tarafından izin verilen sunumlara ulaşabilme imkanı

 

BANKA HESAP DETAYLARI

HESAP ADI: TOPKON TURİSTİK HİZ. YAT. İNŞ. VE TİC. LTD.ŞTİ.
BANKA ADI: İŞ BANKASI
ŞUBE: 1394
SWIFT: ISBKTRIS
TL IBAN: TR26 0006 4000 0011 3940 0080 09

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Özet Kuralları

 1. Kabul edilen tüm bildirilerin özetleri kongre kitabında yayınlanacaktır.
 2. Bildiri sunacak yazarlar, katılımcı kaydı yaptırmak zorundadırlar.
 3. Bildiri sunum şekline (sözel sunum veya poster) Değerlendirme Kurulu tarafından karar verilecektir.
 4. Bildiri; çalışmanın amacını, yöntemini, bulguları ve sonuçlarını içermelidir.
 5. Bildiri özeti Türkçe veya İngilizce olarak gönderilmelidir
 6. Metin tek paragraf olmalıdır. Bir adet resim ve iki adet tablo eklenebilir.
 7. Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
 8. Bildiri özetleri yazarların ve sunumu yapacak kişinin ad, soyadı ve kurumlarını içermelidir.
 9. Kongre kayıtları tek isme yapıldığından, bildiri özetinde yer alan diğer isimleri kapsamamaktadır.
 10. Bildiri özeti son gönderim tarihi 15 Ağustos 2021’dir

Geri Bildirim
Bildiri özetlerinin kabul edilip edilmediği ile ilgili bilgilendirme e-posta ile yapılacaktır.
Her türlü sorularınız için Topkon Turizm hemofili2021@topkon.com ile iletişim kurabilirsiniz.

GENEL BİLGİLER

Kongre Tarihi
19-22 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Önemli Tarihler
Erken Kayıt İçin Son Tarih: 19 Haziran 2021
Bildiri Özeti Gönderme Son Tarih: 15 Ağustos 2021

Bildiri Gönderimi
Bildiriler sadece www.turkiyehemofilikongresi.com adresinden online olarak kabul edilecektir.

Kongre Dili
Kongre dili İngilizce ve Türkçe’dir.

Katılım Sertifikası
Tüm katılımcılara sertifikaları 22 Eylül 2021 tarihinde kayıt deskinden dağıtılacaktır.

Davet Mektubu
Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan kongre davet yazıları Kongre Sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir.  (Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir.)

Kredilendirme
Toplantı Türk Tabipler Birliği STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

İLETİŞİM

Türkiye Hemofili Derneği

Adres
Hocapaşa Mah. Ebusuud Cad. No:33 Sirkeci – Fatih / İstanbul
Telefon
0212 526 0 843, 0212 526 2 843
Faks
0212 532 11 03

Hemofili Dernekleri Federasyonu

Adres
Yükseliş – Nova sitesi Kazım Dirik mah. 185. Sok No: 1 Kat:3 Daire: 51 Bornova / İzmir
Telefon
0232 348 57 50
Faks
0232 388 99 00

Organizasyon Sekreteryası

Adres
Zuhtupasa Mah. Rifatbey Sk. No:24
34724 Kalamis-Kadikoy / Istanbul
Telefon
0 216 330 90 20
Faks
0 216 330 90 05