DAVET


Değerli Hemofili Dostları,

Ülkemizin Kalıtsal Kanama Bozuklukları alanında ulaştığı uluslararası üstün düzey, sağlık ve sosyal güvenlik otoritelerimizin yanı sıra yıllardır özveriyle çaba gösteren Türkiye Hemofili Derneği ile Hemofili Federasyonu’nun yaptığı çalışmalarla elde edilmiştir.

Hemofili topluluğu, kendilerinin daha sağlıklı olmalarını ve hayat kalitelerinin artmasını sağlayan çabaları daima takdir ve minnetle hatırlamaktadır. Hemofili alanında elde edilen başarıyı daha ileriye taşımak için Türkiye Hemofili Derneği ve Hemofili Federasyonu 17. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresini, 10 – 13 Aralık 2020 tarihlerinde Antalya Maritim Pine Beach Otel’de 4.kez birlikte yapacaklardır.

Gelişmeleri, güncel durumu ve hedefleri hep birlikte değerlendireceğimiz ”2020 – Varmak Üzereyiz” kongremize katılımınızı bekler, sağlık ve esenlikler dileriz.

Prof. Dr. Bülent ZÜLFİKAR
Kongre Eş Başkanı
Prof. Dr. Kaan KAVAKLI
Kongre Eş Başkanı

KURULLAR

Kongre Eş Başkanları

Bülent ZÜLFİKAR
Kaan KAVAKLI

Bilimsel Kurul

Louis ALEDORT
Bülent ANTMEN
Can BALKAN
Ergül BERBER
Horacio CAVIGLIA
Cedric HERMANS
Kaan KAVAKLI
Önder KILIÇOĞLU

  David LILLICRAP
Sylvia von MACKENSEN
Johannes OLDENBUG
John PASI
Elena SANTAGOSTINO
Cüneyt TÜRKMEN
Bülent ZÜLFİKAR

Düzenleme Kurulu

Medikal
Gülsüm AK
Yusuf BÜYÜKPINARBAŞILI
Fikret BEZGAL
Tunç FIŞGIN
Alphan KÜPESİZ
Gül Nihal ÖZDEMİR
Süreyya ÖZBEK
Başak KOÇ ŞENOL
Mehmet Can UĞUR
Multidisipliner
Ahmet CEYLAN
Caner DADAK
Ali Ekber DAĞHAN
Ebru GÜRLER
Irmak GÜMÜŞTAŞ
Ahmet KILIÇ
Cazibe PEKEŞ
Levent POLAT
Selmin ŞENOL
Haluk ZÜLFİKAR

Kongre Sekreterleri

Hülya YETİŞENER
Elif YILDIZ

ANA KONULAR

KONGRE KONULARI

 • Zor hemofili
 • Hafif hemofili
 • Geçmişten geleceğe hemofili
 • Radyoizotop tedavi ve beklenenler
 • Deri altı replasman tedaviler
 • Uzun etkili faktörler
 • Gen tedavisi ve etik sorunlar
 • Faktör dışı tedavilerden hemofili yakınlarının beklentileri
 • Hemofili hemşirelerinin değişen tedaviye uyumları
 • Yeni hemofili ilaçlarının geri ödemesi ve bütçeleme
 • Yeni hemofili ilaçlarına erişilebilirlik ve resmi yaklaşımlar
 • Yeni tanı konulmuş hemofililerin tedavisi ve izlemi
 • Prenatal tanı ve hemofili genetiği
 • Artropati tedavisinde yeni yaklaşımlar
 • Hemofili ve osteoporoz
 • Hemofili ve cinsellik
 • Faktör X eksikliği ve yeni tedavi olanakları
 • Plazminojen eksikliği ve yeni tedavi olanakları
 • Faktör XIII eksikliği ve yeni tedavi olanakları
 • Yaşla gelen sorunlar
 • Türkiye'de faktör üretimi çalışmaları
 • Hemofilide görüntüleme yöntemlerinin öncelikleri ve avantajlar
 • Hemofili izleminde ultrasonografinin artan önemi
 • Hemofilide etkin veri toplanması ve kullanımı
 • Kayıt sistemlerinin tedavi ve takibi yönlendirmesi
 • Hemofilide sivil toplum kuruluşlarının birlikteliği neler sağladı? Eksiklikler var mı?
 • Hemofili ve beslenme
 • Obezite ve metabolik sorunlar
 • Fizik Tedavi, fizyoterapi, egzersiz
 • Hemofili ve iletişim
 • Ortopedik girişimi zorunlu yapan nedenler?
 • Sosyal medyanın getirdikleri ve götürdükleri
 • Hemofili hastası/ailesinin hayatındaki önemli dönemler, sorunlar ve çözüm önerileri
  • Çocuğu okula başlayan bir aile
  • 14 yaşında liseye hazırlanan genç bir hemofili
  • Üniversite nedeniyle başka bir şehre giden bir hemofili
  • 34 yaşında, sosyoekonomik durumu kötü, iş arayan bir hemofili baba  
 • Hemofilide bio eşdeğer ilaç kullanımı ve potansiyel sorunlar
 • Kanama bozukluklarında ağız ve diş sağlığı
 • İmmun tolerans tedavi modellerinin karşılaştırılması?
 • von Willebrand hastalığı ve yeni tedavi olanakları
 • Kanayan kadına yaklaşımda ne düzeydeyiz?

KONGRE OTURUMLARI

 • Kurslar
  • Radyoloji
  • Fizyoterapi
  • Hemşirelik
  • Diş hekimliği
  • Self infüzyon
 • Açık oturumlar
 • Forumlar
  • Hemofili meydanı
 • Canlı yayın (webinar) oturumlar
  • Ustalar tartışıyor
 • Paneller
 • Konferanslar
 • Uydu oturumları
 • Resimlerle hemofili
 • Sergiler
 • İnteraktif çocuk odası etkinlikleri
 • Tedavi odası etkinlikleri

BİLİMSEL PROGRAM

MEDİKAL SALON 
13:30-14:45 PANEL 1 : VARMAK ÜZEREYİZ 
Başkanlar:
 Dr. Namık Özbek, dsb  

Hareket Noktamız                           
Dr. Bülent Zülfikar

Varış Noktamız
Dr. Kaan Kavaklı
14:45-15:15 KONFERANS 1 : HAFİF HEMOFİLİ
Başkanlar:
Dr. Ayşegül Ünüvar, Dr. Adalet Meral Güneş
 Dr. Ekrem Ünal
15:15-15:45 ÇAY - KAHVE İKRAMI
15:45-16:30
UYDU SEMPOZYUM
von Willebrand Hastalığı Tedavi Yönetimi: vWF Replasmanı ile Başarılı Sonuçlar
16:30-18:20

AXEL SEUSER ANISINA
PANEL 2 : KAS – EKLEM SAĞLIĞI  
Başkanlar:
Dr. Vahap Okan, Dr. Semih Aydoğdu

Hemofilik Artropatik Fizyopatolojisi
Dr. Gökhan Polat

Ultrasonografi
Dr. Süreyya Özbek

Eklem Koruyucu Yaklaşım ve Antrodezler
Dr. Önder Kılıçoğlu   

Hemofilik Antropatide Antroplasti Uygulamaları
Dr. Horacio Caviglia

Radyoizotop Sinovektomi 
Dr. Cüneyt Türkmen

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Dr. Kazım Çapacı

Tartışma 20 dakika

18:30-20:30
UYDU SEMPOZYUM
Hemofili A Tedavisinde Dönüm Noktası
MEDİKAL SALON 
08:15 - 09:00

 

UYDU SEMPOZYUM


Yeri Doldurulamaz FVIII – Neden Hala FVIII’e İhtiyacımız Var!!!

 

09:00-10:00 PANEL 3 : UZATILMIŞ YARILANMA ÖMRÜNE SAHİP FAKTÖRLER: BİLİMSEL GELİŞMELER

Oturum Başkanları:
Dr. Canan Albayrak, Dr. Cem Ar

Bir Bakışta Uzun Dönemli Sonuçlar
dsb

Faktör Replasmanından Daha Fazlası: Sıcak Gelişmeler
Dr. Stefan Lethagen 

10:00-10:45 PANEL 4 : NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ

Başkanlar:
Dr. Serap Karaman, Dr. Yasemin Altuner Torun


Plazminojen Eksikliği ve Tedavi Olanakları 
Dr. Tiraje Celkan

Faktör X Eksikliği ve Tedavi Olanakları
Dr. Ahmet Fayik Öner                                                                            
10:45 - 11:15 ÇAY - KAHVE İKRAMI
11:15-12:00
UYDU SEMPOZYUM

Klinik Veriler ve Türkiye’den Deneyimler Işığında Hemofili A Tedavisinde Turoktokog Alfa

12:00-12:45
UYDU SEMPOZYUM
FIX Farmakokinetiği ve Doğru Dozlama

12:45 - 14:00   ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-17:00

DÜNYA HEMOFİLİ GÜNÜ KUTLAMASI 
Varılan Nokta Neresi? 
Başkanlar: 
 Dr. Bülent Zülfikar, Dr. Kaan Kavaklı

Uzman Gözüyle Varılan Nokta ve Beklentiler
Dr. Yıldız Yıldırmak

Hasta  Gözüyle Varılan Nokta ve Beklentiler
Dr. Fatih Kol

Aile Gözüyle Varılan Nokta ve Beklentiler     
Cazibe Pekeş (vWB Annesi)

Aile Gözüyle Varılan Nokta ve Beklentiler      
Tuğba Özçelik ( HA Annesi)

Uzman Gözüyle Varılan Nokta ve Beklentiler
Dr. Zeynep Karakaş

Sağlık Bakanlığı Gözüyle Varılan Nokta ve Beklentiler

Sosyal Güvenlik Kurumu Gözüyle Varılan Nokta ve Beklentiler
Dr. Tuncay Alkan

Kızılay Gözüyle Varılan Nokta ve Beklentiler

18:30-19:30 AÇILIŞ TÖRENİ  
MEDİKAL SALON  MULTİDİSİPLİNER SALON - A MULTİDİSİPLİNER SALON - B
08:30 - 09:00 CONFERENCE 2: QUALITY OF LIFE IN HEMOPHILIA

Moderators:
Dr. Nazan Sarper, Dr. Özcan Bör
Speaker: Dr. Sylvia Von Mackensen
       
09:00 - 09:45 CONFERENCE 3: NON-FACTOR TREATMENTS

Moderators:
Dr. Hale Ören,  Dr. Mehmet Dağlı
Speaker: Dr. John Pasi   
09:00 - 10:00 MEVZUAT ve KLİNİK ARAŞTIRMALAR
Moderatörler:
Dr. Aylin Canbolat Ayhan, Mustafa Tekinel (Hemofilik)

Sağlık Uygulama Tebliği
Int. Dr. Caner Dadak

Engelli Hakları ve Raporlama
Sezgin Yıldız (Hemofilik)

Klinik Araştırmalar ve Gönüllülük
Bio. Funda Ciga
   
09:45 - 10:30 PANEL 5: KANAMA BOZUKLUKLARINDA LABORATUVAR 
Başkanlar:
Dr. Sema Genç, Dr. Davut Albayrak

Uzman Gözüyle Değerlendirme    
Dr. Zühre Kaya

Yeni Teknikler ve Uygulanması  
Dr. Güneş Ak
10:00 - 11:00 HEMOFİLİDE AİLE YAŞAMI VE PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR
Moderatörler:
Dr. Bülent Antmen,
Doç. Selmin Şenol


Hemofili Psikolojisi
Dr. Obengül Ejder

Aile Psikolojisi
Psk. Irmak Gümüştaş

Kanama Bozukluklarında Beslenme
Dyt. Nursel Keklik
10:00 - 11:00 HEMOFİLİ AİLESİNİN HAYATTAKİ DÖNEMEÇLERİ (Yeni Tanı, Okul ve Eğitim, Aile, İş)
Moderatörler:
Fatma Bali (Hemofili Annesi), Dyt. Mesut Kaygusuz (Hemofilik)

Yeni Tanı
Cansu Kaya (Hemofili Annesi)

Okul ve Eğitim Hayatı
Dr. Mehmet Can Uğur

Aile Hayatı
Burak Kaya (Hemofilik)

İş Hayatı
Dr. Fikret Bezgal
10:30 - 11:00 ÇAY - KAHVE İKRAMI 11:00 - 11:30 ÇAY - KAHVE İKRAMI 11:00 - 11:30 ÇAY - KAHVE İKRAMI
11:00 - 11:45
UYDU SEMPOZYUM
İnhibitörlü Hemofili A’da Güvenilir ve Etkili Bir Dost ile Kontrolü Ele Almak
11:30-12:30 HEMOFİLİ AİLESİNİN HAYATTAKİ DÖNEMEÇLERİ (Yeni Tanı, Okul ve Eğitim, Aile, İş)
Moderatörler:
Fatma Bali (Hemofili Annesi), Dyt. Mesut Kaygusuz (Hemofilik)

Yeni Tanı
Cansu Kaya (Hemofili Annesi)

Okul ve Eğitim Hayatı
Dr. Mehmet Can Uğur

Aile Hayatı
Burak Kaya (Hemofilik)

İş Hayatı
Dr. Fikret Bezgal
11:30-12:30 HEMOFİLİDE AİLE YAŞAMI VE PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR
Moderatörler:
Dr. Bülent Antmen,
Doç. Selmin Şenol


Hemofili Psikolojisi
Dr. Obengül Ejder

Aile Psikolojisi
Psk. Irmak Gümüştaş

Kanama Bozukluklarında Beslenme
Dyt. Nursel Keklik
11:45 - 13:15 ÖĞLE YEMEĞİ 12:30- 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ 12:30- 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:15 - 14:00
UYDU SEMPOZYUM
Hemofili A Tedavisinde Faktör Deneyimi
14:00 - 15:00 KAS - EKLEM SAĞLIĞI OTURUMU
Moderatörler:
Dr. Yusuf Ziya Aral,
Dr. Fahri Ovalı


Ortopedik Cerrahi
Dr. Gökhan Polat

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fzt. Canan Atay

Radyolojik Değerlendirme
Dr. Zühal Bayramoğlu

Fizyoterapi ve Skorlama
Fzt. Ayşe Merve Tat
14:00 - 15:00 TAŞIYICILARIN SORUNLARI VE GENETİK YAKLAŞIM
Moderatörler:
Dr. Elif Güler Kazancı,
Gen. Uzm. Ergül Berber


Taşıyıcı Kavramı ve Sorunları
Dr. Yusuf Büyükpınarbaşılı

Jinekolojik Kanamalar ve Tedavisi
Dr. Taylan Şenol

Hamilelik Süreci ve Doğum
Dr. Sema Ovalı

IVF ve Genetik Danışmanlık
Dr. Tahir Atik
14:00 - 15:30 PANEL 6: ERİŞKİN HEMOFİLİSİNDE SORUNLAR
Başkanlar:
Dr. Mehmet Şencan,
Dr. Mehmet Turgut 


Yaşla Gelen Medikal Sorunlar ve Yönetimi  
Dr. Orhan Ayyıldız

Akkiz Faktör Eksiklikleri         
Dr. Mehmet Sönmez

Hemofilide Gelecek Vizyonu 
Dr. Birol Güvenç
15:00-16:00 HEMOFİLİ VE AİLESİNİN FAKTÖR DIŞI TEDAVİLERDEN BEKLENTİLERİ

Moderatörler:
Dr. Bülent Zülfikar,
Dr. Kaan Kavaklı

Konuşmacı: Dr. Louis Aledort
   
15:30 - 16:00 ÇAY - KAHVE İKRAMI 16:00 - 16:30 ÇAY - KAHVE İKRAMI 16:00 - 16:30 ÇAY - KAHVE İKRAMI
16:00 - 16:45
UYDU SEMPOZYUMU
Emicizumab ile Günlük Pratiğimizde Neler Değişecek
16:30-17:30 TAŞIYICILARIN SORUNLARI VE GENETİK YAKLAŞIM
Moderatörler:
Dr. Elif Güler Kazancı,
Gen. Uzm. Ergül Berber

Taşıyıcı Kavramı ve Sorunları
Dr. Yusuf Büyükpınarbaşılı

Jinekolojik Kanamalar ve Tedavisi
Dr. Taylan Şenol

Hamilelik Süreci ve Doğum
Dr. Sema Ovalı

IVF ve Genetik Danışmanlık
Dr. Tahir Atik
16:30-17:30 KAS - EKLEM SAĞLIĞI OTURUMU
Moderatörler:
Dr. Yusuf Ziya Aral, Dr. Elçil Kaya Biçer

Ortopedik Cerrahi
Dr. Gökhan Polat


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fzt. Canan Atay

Radyolojik Değerlendirme
Dr. Zühal Bayramoğlu

Fizyoterapi ve Skorlama
Fzt. Ayşe Merve Tat
16:45 - 18:00 PANEL 7: KAMUOYUNDA VE BİLİM DÜNYASINDA HEMOFİLİ
Başkanlar:
Dr. Tunç Fışgın, Dr. Yusuf Büyükpınarbaşılı

Haluk Zülfikar (Ekonomist)

Dr. Mehmet Can Uğur
17:30-18:30 DÜNYADA GEN TEDAVİSİ ve TÜRKİYE'DEKİ YERİ

Moderatörler:
Dr. Kaan Kavaklı,
Dr. Bülent Zülfikar

Konuşmacı: Dr. John Pasi
   
18:30-20:00 AKŞAM YEMEĞİ 18:30-20:00 AKŞAM YEMEĞİ 18:30-20:00 AKŞAM YEMEĞİ
20:00- 21:30 SOSYAL PROGRAM, YARIŞMA 20:00- 21:30 SOSYAL PROGRAM, YARIŞMA 20:00- 21:30 SOSYAL PROGRAM, YARIŞMA
MEDİKAL SALON 
08:00-08:30 AKILCI İLAÇ OTURUMU
Konuşmacılar: Dr. Yöntem Yaman  
08:30-09:30 KIZILAY OTURUMU
Moderatörler:
Dr. Ahmet Koç
Konuşmacılar: Dr. Kerem Kınık (Kızılay Başkanı), dsb
09:30-11:00 USTALARLA BİRLİKTE 
Moderatörler:
Dr. Bülent Zülfikar, Dr. Kaan Kavaklı
Konuşmacılar: Dr. Canan Albayrak, Dr. Bülent Antmen, Dr. Cem Ar,  Dr. Can Balkan, Dr. Fikret Bezgal, Dr. Tiraje Celkan, Dr. Ahmet Fayik Öner, Dr. Murat Söker, Dr. Mehmet Sönmez, Dr. Fahri Şahin, Dr. Mehmet Can Uğur, Dr. Ayşegül Ünüvar, Dr. Alphan Küpesiz 
11:00 - 11:15 ÇAY - KAHVE İKRAMI
11:15-12:45 SÖZEL BİLDİRİLER
Başkanlar
: Dr. Şevkiye Selin Aytaç, Dr. Nil Güler
12:45 - 13:00  Ödül Töreni ve Kapanış

10 ARALIK 2020

MEDİKAL SALON 
15:45-16:30
UYDU SEMPOZYUM
von Willebrand Hastalığı Tedavi Yönetimi: vWF Replasmanı ile Başarılı Sonuçlar
Başkan: Dr. Gül Nihal Özdemir
Konuşmacılar: Dr. Sinan Akbayram, Dr. Başak Koç Şenol
18:30-20:30
UYDU SEMPOZYUM
Hemofili A Tedavisinde Dönüm Noktası 
Başkanlar:
Dr. Bülent Zülfikar, Dr. Kaan Kavaklı
Konuşmacılar: Dr. Can Balkan, Dr. Johnny Mahlangu, dsb

11 ARALIK 2020

MEDİKAL SALON 
08:15-09:00
UYDU SEMPOZYUM
Yeri Doldurulamaz FVIII – Neden Hala FVIII’e İhtiyacımız Var!!!
Başkan:
  Dr. Kaan Kavaklı 
Konuşmacı:  Dr. Prasad Mathew, Dr. Alphan Küpesiz
11:15-12:00
UYDU SEMPOZYUM  

Klinik Veriler ve Türkiye’den Deneyimler Işığında Hemofili A Tedavisinde Turoktokog Alfa
Başkan:
 Dr. Bülent Zülfikar
Konuşmacılar: Dr. Emine Türkkan, Dr. Saadet Akarsu

12:00-12:45
UYDU SEMPOZYUM

FIX Farmakokinetiği ve Doğru Dozlama
Konuşmacılar:  Dr. İlgen Şaşmaz , Dr. Bülent Antmen, Dr. Can Balkan

12 ARALIK 2020

MEDİKAL SALON 
11:00-11:45
UYDU SEMPOZYUM
İnhibitörlü Hemofili A’da Güvenilir ve Etkili Bir Dost ile Kontrolü Ele Almak 
Başkanlar:
Dr. Bülent Zülfikar, Dr. Salih Aksu
Konuşmacılar: Rebecca Fowler, Dr. Cem Ar, Dr. Hans-Hermann Brackmann
13:15-14:00
UYDU SEMPOZYUM

Hemofili A Tedavisinde Faktör Deneyimi
Başkan:
Dr. Kaan Kavaklı 
Konuşmacılar: Dr. Alex Mehuys, Dr. Louis Aledort

16:00-16:45
UYDU SEMPOZYUMU
Emicizumab ile Günlük Pratiğimizde Neler Değişecek ?
Başkanlar:
Dr. Murat Söker, Dr. Fahri Şahin
Konuşmacılar: Dr. Yılmaz Ay, Dr. Başak Koç Şenol

KURS PROGRAMI

 

Başkanlar: Doç. Selmin Şenol, Hem. Hanife Özcan

08:30 - 08:45

Açılış Konuşmaları: Dr. Yusuf Büyükpınarbaşılı, Doç. Selmin Şenol, Hem. Hanife Özcan, Dr. Hülya Bingöl Dalkılıç

08:45 - 09:25

Pıhtılaşma Mekanizması , Hemofili Tanısı ve Kanama Belirtilerinin Takibi
Dr. Bülent Zülfikar

09:25 - 10:00

Hemofili Tedavisinde Güncel Durum
Dr. Kaan Kavaklı

10:00 - 10:30

Laboratuvar Analizleri, Örnek Alınması, Yorumlanması
Dr. Erol Erduran

10:30 - 11:00

ÇAY – KAHVE İKRAMI

11:00 - 11:20

İstenmeyen Durum - İnhibitör Sorunu ve Çözümü
Dr. Başak Koç Şenol, Hem. Emine Gül Kuzucu

11:20 - 11:50

Dünden Bugüne Hemofili Bakımı ve Hemşirelik Yönetimi
Doç. Selmin Şenol

11:50 - 12:05

Faktör Uygulama  Adımları
Hem. Hanife Özcan

12:05 - 12:30

Genetik Bir Hastalık Olarak Hemofili ve Aile Ağacı Çizimi
Gen. Uzm. Ergül Berber

12:30 - 14:00

ÖĞLE YEMEĞİ

14:00 - 14:30

Hemofilide 0-18 yıl (Öz bakım, Aşılama, Aile Dinamikleri, Okul yaşamı…)
Hem. Hayriye Başer

14:30 - 15:00

Hemofili ve Egzersizin Önemi
Dr. Bülent Bayraktar     

15:00 - 15:30

vWB Temelinde Kanamalı Kadın ve Hemşirelik Yaklaşımı
Dr. Hülya Bingöl Dalkılıç

15:30 - 16:00  

ÇAY – KAHVE İKRAMI

16:00 - 16:40

Klinik Araştırmalar ve Mevzuat
Dr. Göksel Leblebisatan, Bio. Funda Ciga

16:40 - 17:00

Değerlendirme ve Katılım Belgesi Dağıtımı, Kapanış

Salon A Salon B
 

Başkanlar: Dr. Kazım Çapacı,Dr. Semih Aydoğdu

   
09:00 - 09:15

Açılış Konuşmaları
Dr. Bülent Zülfikar, Dr. Kaan Kavaklı

09:15 - 09:35

Hemostaza Giriş
Dr. Gül Nihal Özdemir

09:35 - 09:55

Hemofili Tanı ve Tedavisi
Dr. Can Balkan

09:55 - 10:25

Kas Eklem Sağlığı Önemi ve Sorunları
Dr. Horacio Caviglia 

10:25 - 11:00 

ÇAY – KAHVE İKRAMI

11:00 - 11:20

Hemofilide Ortopedik Cerrahi
Dr. Önder Kılıçoğlu

11:20 - 11:40

Hemofilide Ortopedik Cerrahi
Dr. Semih Aydoğdu

11:40 - 12:00 Hemofilide Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Dr. Kazım Çapacı
12:00 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ   ÖĞLE YEMEĞİ
 

Başkanlar: Dr. Kazım Çapacı, Dr. Gökhan Polat

 

Başkanlar: Dr. Süreyya Özbek, Dr. Mesut Bulakçı

13:30 - 14:00

Hemofili Fizyoterapisi
Dr. Kazım Çapacı

13:30 - 13:50 MRI
Dr. Mesut Bulakçı
14:00 - 14:20

Hemofili Rehabilitasyonu
Fzt. Canan Atay

13:50 - 14:10

Radyolojik Skorlama
Dr. Süreyya Özbek

14:20 - 15:50

Klinik Skorlama Uygulamalı Eğitim
Fzt. Necati Muhammed Tat

14:10 - 16:10

Kas Eklem Ultrasonografisi Uygulamalı Eğitimi

Dr. Carlo Martinoli

15:50 - 16:20

Değerlendirme ve Katılım Belgesi Dağıtımı, Kapanış

16:10 - 16:20 Değerlendirme ve Katılım Belgesi Dağıtımı, Kapanış
Başkanlar: Dr. Gülsüm Ak, Dr. Allison Dougall
09:00 - 09:30 Açılış Konuşmaları
Dr. Gülsüm Ak, Dr. Allison Dougall, Dr. Kaan Kavaklı, Dr. Bülent Zülfikar
09:30 - 11:00 OTURUM 1: HEMOFİLİDE KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ     
09:30 - 09:50 Çocuklarda Koruyucu Yaklaşım
Dr. Cem Doğan
09:50 - 10:10 Çürükten Korunma
Dr. Safa Tuncer                       
10:10 - 10:30 Periodontal Hastalıklardan Korunma
Dr. Ali Çekici
10:30 - 11:00 Tartışma
11:00 - 11:30 ÇAY - KAHVE İKRAMI
11:30 - 12:15 Konferans: Kanama Bozukluğu Olanların Diş Sorunlarının Çözümünde WFH Rehberleri Rolü
Dr. Alison Dougall
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 15:00 OTURUM 2: HEMOFİLİDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ
13:30 - 13:50 Hemofili A Olgularında Oral Cerrahi Girişimler Sırasında İzlenecek Tedavi Yaklaşımları
Dr. Nur Mollaoğlu
13:50 - 14:10 Hemofili B Olgularında Oral Cerrahi Girişimler Sırasında İzlenecek Tedavi Yaklaşımları
Dr. Sibel Elif Gültekin
14:10 - 14:30 Kanama Bozuluğu Olgularında İmplant Cerrahisi
Dr. Gülsüm Ak
14:30 - 15:00 Tartışma
15:00 - 15:30 ÇAY - KAHVE İKRAMI
15:30 - 17:00

Sözlü Sunumlar

Moderatörler: Dr. Gülsüm Ak, Alison Dougall

KAYIT & KONAKLAMA

KAYIT VE KONAKLAMA BİLGİLERİ

Maritim Pine Beach Otel, Antalya Ücretler
Doktor, Hemşire, Firma Temsilcisi
Kayıt + Tek Kişilik Odada 3 Gece Konaklama + Ulaşım + Transfer
14.000 TL
Doktor, Hemşire, Firma Temsilcisi
Kayıt + Çift Kişilik Odada 3 Gece Konaklama + Ulaşım + Transfer
16.000 TL
Doktor, Hemşire, Firma Temsilcisi
Konaklamasız Kayıt
4.000 TL

Hasta ve Hasta Yakını Kayıt

(Konaklama Talepleriniz İçin Topkon Turizm ile iletişime geçiniz. )

200 TL
Hasta ve Hasta Yakını
Kayıt + Tek Kişilik Odada 2 Gece Konaklama + Ulaşım + Transfer
6.000 TL

Hasta ve Hasta Yakını
Kayıt + Tek Kişilik Odada 2 Gece Konaklama

4.500 TL
 • Kayıt konaklama paket ücretlerinde KDV dahil değildir. KDV oranı %18’dir.
 • Konaklama paketlerine 7193 sayılı kanun gereği %1 konaklama vergisi eklenecektir.
 • Kongre genel alanları ve bilimsel toplantılara katılım için uzman, asistan, hemşire ve firma temsilcilerinin kayıt yaptırması zorunludur. Kayıt ücretine bilimsel aktivitelere katılım, yaka kartı, yaka kartı programı, katılım sertifikası ve kongre çantası dahildir.
 • Konaklama ücretleri 3 gecelik fiyat olup, 10 Aralık giriş, 13 Aralık çıkışı kapsamaktadır.
 • Topkon Turizm ve Etkinlik Hizmetleri, doğması muhtemel vergi, harç, rusum tutarlarındaki değişikliği fiyatlara yansıtma hakkını saklı tutar.
 • Kongre tarihleri kapsamında erken giriş yada geç çıkış talepleriniz ile ilgili tarafımız ile bağlantıya geçmenizi rica ederiz.

BANKA HESAP DETAYLARI

HESAP ADI: TOPKON TURİSTİK HİZ. YAT. İNŞ. VE TİC. LTD.ŞTİ.
BANKA ADI: İŞ BANKASI
ŞUBE: 1394
SWIFT: ISBKTRIS
TL IBAN: TR26 0006 4000 0011 3940 0080 09

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Özet Kuralları

 1. Kabul edilen tüm bildirilerin özetleri kongre kitabında yayınlanacaktır.
 2. Bildiri sunacak yazarlar, katılımcı kaydı yaptırmak zorundadırlar.
 3. Bildiri sunum şekline (sözel sunum veya poster) Değerlendirme Kurulu tarafından karar verilecektir.
 4. Bildiri; çalışmanın amacını, yöntemini, bulguları ve sonuçlarını içermelidir.
 5. Bildiri özeti Türkçe veya İngilizce olarak gönderilmelidir
 6. Metin tek paragraf olmalıdır. Bir adet resim ve iki adet tablo eklenebilir.
 7. Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
 8. Bildiri özetleri yazarların ve sunumu yapacak kişinin ad, soyadı ve kurumlarını içermelidir.
 9. Kongre kayıtları tek isme yapıldığından, bildiri özetinde yer alan diğer isimleri kapsamamaktadır.
 10. Bildiri özeti son gönderim tarihi 1 EKİM 2020’dir.

 

Geri Bildirim
Bildiri özetlerinin kabul edilip edilmediği ile ilgili bilgilendirme e-posta ile yapılacaktır.
Her türlü sorularınız için Topkon Turizm (hemofili2020@topkon.com) ile iletişim kurabilirsiniz.

GENEL BİLGİLER

KONGRE MERKEZİ
Maritim Pine Beach Otel, Antalya

KONGRE TARİHLERİ
10-13 Aralık 2020

YAKA KARTI
Kayıt yaptıran tüm katılımcı ve refakatçilere yaka kartı dağıtılacaktır. Kongre düzeninin sağlanabilmesi için yaka kartlarının tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde takılması rica olunur.

KATILIM BELGESİ
Tüm bilimsel program katılımcılarına katılım belgeleri  13 Aralık 2020 tarihinde dağıtılacaktır.

DAVET MEKTUBU / İZİN YAZISI
Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan davet yazıları kongre sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir. Davet mektubu sahibi misafirlerin kayıt ve konaklama ücretleri kendilerine aittir.

İPTAL KOŞULLARI
Kayıt ve konaklama ücretleri iadesi ile ilgili olarak; 14 Şubat 2020 tarihine kadar bildirildiği takdirde ücretlerin tamamı, 14 Şubat - 21 Şubat tarihleri arasında bildirildiği takdirde ücretlerin %50 si iade edilecektir. 21 Şubat 2020 tarihinden sonra bildirilen iptaller dikkate alınmayacaktır. Tüm iadeler kongre bitiminden sonraki 1 ay içerisinde gerçekleştirilecektir.

İLETİŞİM

Türkiye Hemofili Derneği

Adres
Hocapaşa Mah. Ebusuud Cad. No:33 Sirkeci – Fatih / İstanbul
Telefon
0212 526 0 843, 0212 526 2 843
Faks
0212 532 11 03

Hemofili Dernekleri Federasyonu

Adres
Yükseliş – Nova sitesi Kazım Dirik mah. 185. Sok No: 1 Kat:3 Daire: 51 Bornova / İzmir
Telefon
0232 348 57 50
Faks
0232 388 99 00

Organizasyon Sekreteryası

Adres
Zuhtupasa Mah. Rifatbey Sk. No:24
34724 Kalamis-Kadikoy / Istanbul
Telefon
0 216 330 90 20
Faks
0 216 330 90 05